Ochrona materiałowa i izolacja murów Powierzchnie obiektów wykonanych ze zwykłego betonu bez miejsc zalegania wody w zasadzie nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń

Podane odległości dotyczą odcinków ścian oporowych o końcach mających swobodę przemieszczeń poziomych. Z powodu istniejącej już zabudowy) – stosuje się konstrukcje z betonu wodoszczelnego lub wykonuje się izolacje od strony piwnic. Sztywne zaprawy stosuje się przeważnie przy zagrożeniu wilgocią gruntową – na powierzchniach murów (po minimum 3 miesiącach od obciążenia stropami) i betonów (wiek minimum 3 miesiące). Ochrona materiałowa i izolacja murów Powierzchnie obiektów wykonanych ze zwykłego betonu bez miejsc zalegania wody w zasadzie nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń. Aby ochronić izolacje pionowe ścian przed uszkodzeniami, trzeba zastosować odpowiednie płyty drenażowe lub inne osłony. Izolacje mineralne zalecane są również do zabezpieczania cokołów budynków w strefie rozprysków wody deszczowej, ponieważ bezpośrednio na nich można wykonywać tynki lub przyklejać płytki ceramiczne. Zniszczenia spowodowane złą izolacją poziomą i pionową murów fundamentowych mogą także obejmować strefy cokołowe budynku i kondygnacje znajdujące się powyżej poziomu terenu. W warunkach zagrożenia wilgocią gruntową izolację mogą stanowić również powłoki bitumiczne, izolacje mineralne i jastrychy wodoszczelne. Ze względu na dyfuzję pary wodnej, stosuje się wówczas izolacje mineralne z zapraw i tynków wodoszczelnych. Wykonywane przez nas izolacje fundamentów (również metodą iniekcji), odgrzybianie murów oraz osuszanie ścian budynków, pozwolą na stworzenie przyjaznego dla zdrowia użytkowników środowiska. Aby uniknąć poślizgu na izolacji poziomej i deformacji murów fundamentowych, nie należy zasypywać wykopów zanim ściany zewnętrzne nie będą usztywnione ścianami wewnętrznymi i dociążone stropem piwnic. Profesjonalnie wykonana izolacja stropu jest gwarancją ciepła i doskonałej hydroizolacji. Ze względu na znaczne koszty całkowitej wymiany gruntu, dopuszcza się obsypywanie murów fundamentowych gruntem niespoistym jedynie warstwą grubości. Osiadający grunt może całkowicie zniszczyć izolację pionową murów fundamentowych. Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej nie wymaga ponadto odkopywania fundamentów, co znacznie przyspiesza prace w porównaniu z innymi technikami. Pragnąc zapewnić kompleksowy charakter oferty gwarantujemy takie usługi jak pomiary termowizyjne, a także izolacje akustyczne ścian, murów, natryski rur pianą. Niedostateczne rozpoznanie istniejących zagrożeń i zastosowanie nieodpowiednich materiałów izolacyjnych to najczęstsze przyczyny zawilgoceń murów fundamentowych i piwnic.