1 Zaburzenia integracji ćwiczenia z integracji sensorycznej

W oparciu o zalecenia terapeuta integracji sensorycznej przygotowuje plan działania terapeutycznego. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej lepiej funkcjonują jeśli znają program dnia, jeśli struktura dnia jest przewidywalna, zorganizowana i nie są zaskakiwane niespodziewanymi zdarzeniami. Trzeba pamiętać, że wakacje dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej nie muszą być bardziej wygodne niż pozostałych dzieci, ale z pewnością powinny być dla niego mniejszym zaskoczeniem. 1 Zaburzenia integracji ćwiczenia z integracji sensorycznej. Dzięki tym działaniom cała grupa będzie znacznie spokojniejsza, gdy dzieci z dysfunkcji modulacji sensorycznej nie będą zbyt pobudzone i nie wpłyną na pobudzenie całej grupy. Wakacje dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej wymagają wielu przygotowań. Interakcje nauczyciel - dziecko powinny być warunkowane świadomością roli jaką odgrywa on w rozwoju procesów integracji sensorycznej mających wpływ na zachowanie dziecka. Zajęcia terapii sensorycznej mają formę zabawy, i co ważne zawsze kończą się sukcesem dziecka. Znajduje się w nim opis podstawowych dysfunkcji czterech układów zmysłowych w aspekcie metody integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Wakacje dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej powinny być gruntownie zaplanowane, a plan najlepiej zacząć wdrażać wcześniej niż na tydzień przed godziną „zero”. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej często mają niską samoocenę, są zamknięte w sobie. Etiopatogeneza zaburzeń integracji sensorycznej jest nie do końca wyjaśniona. Nierzadko zdarza się też, że dziecko prezentujące objawy zaburzeń integracji sensorycznej uznawane jest po prostu za niegrzeczne i źle wychowane. Terapia SI jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych dla wszystkich osób posiadających ukończony kurs IIº integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej nie jest w stanie „uleczyć” z autyzmu. Starsze dziecko utrwala niewłaściwe wzorce reagowania na bodźce i jest narażone na wtórne (do zaburzeń integracji sensorycznej) problemy emocjonalne oraz behawioralne. Potrzebę głębokiego nacisku zapewniają ćwiczenia w wodzie, czy motorykę można rozwijać. Bez poprawnej integracji sensorycznej dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, które mogą się wydawać oczywistymi i wykonywanymi bez większego zaangażowania świadomości.